Rør og Kanalrens AS har kun biler som er godkjent etter Euro 4 normen eller nyere når det gjelder forurensing til luft. Nedenfor følger en presentasjon av vår bilpark og noe av vårt utstyr.

Vi er stolte over å ha en bilpark som er godt tilpasset våre kunders behov.

Vår maskinpark består nå av to kombibiler, suge/ spylebiler, hvorav den ene kan resirkulere brukt vann, og derved utføre spyling kontinuerlig, meget effektivt og tidsbesparende.

Vår spylebil har kraftig høytrykkspumper og er utstyrt med slager og dyser som kan utføre effektiv rensing der det måtte trenges.

Vi er spesielt stolte av vær nye supersuger, som har en ekstrem sugekapasitet og har sugeslange opp til 200 mm. Se egen fane på vår hjemmeside.

Vår TV-inspeksjonsbil har spesialutstyr til å filme og dokumentere ledninger og rør fra små dimensjoner opp til store kommunale hovedkloakk-ledninger. Alt gjøres på data i bilens kontrollrom, og kundene får film på minnepenn, bilder og tilstandsrapport på papir.

Vi har også bærbart TV-utstyr som kan brukes mer fleksibelt.