TV-rørinspeksjon

Rør og Kanalrens AS har moderne TV-utstyr, og kan foreta inspeksjon av de fleste typer av rør.

I rør med små dimensjoner benytts skyvekameraer med faste kamerahoder. I større dimensjomer kan kameraet plasseres på en selvgående «traktor», og kamerahoder som kan fjernstyres i de fleste retninger, og derved gi god oversikt over forgreninger, defekte skjøter og andre forhold som det kan være greit å få kartlagt.

Ved TV-kontroll kan vi avdekke kritiske forhold i rørledningene, som f.eks:

  • Tette eller delvis tette rør
  • Defekte rør og brudd på ledningsnettet.
  • Svanker som fungerer som vannlås og hindrer avløpsledning
  • Kontroll av fall og kartlegging av motfall
  • Gjengrodde rør p.g.a. røtte, rust eller andre avleiringer
  • Ved feil i ledningsnettet som krever reparasjon, vil vi kunne tilby trasèsøk i forbindelse med TV-kontroll og spyling.

Vi kan med vårt utstyr foreta TV-kontroller i nær sagt alle typer rør, og i de fleste dimensjoner, helt opp til store kommunale hovedkloakkledninger.