Trasepeiling av rør

Ved hjelp av vårt TV-utstyr og tilhørende peileutstyr, kan vi hjelpe deg med å finne ut hvor dine rør går, eller finne ut nettopp hvor det er nødvendig å grave opp / pigge opp et kjellergulv for å reparere et rør.

Vi kan også hjelpe til med å finne eksakt rørtrasè, eller finne skjulte drenskummer og sluk osv.

Har du behov for et trasèsøk, så ta kontakt.