Tømming av septiktank

Rør og kanalrens AS har drevet med tømming av slam og septiktanker siden 1996, og har bred kompetanse på dette feltet.

Med våre Euro 4 og Euro 5 – godkjente biler tømmer vi raskt og effektivt din septiktank, og renser om ønskelig også ditt avløp. Hvis det viser seg å være behov for det, kan vi også foreta en TV-kontroll av ditt avløpssystem- Rør og kanalrens AS påtar seg også oppdrag for kommuner og andre større kunder.

Vi tar gjerne fast avtalte oppdrag etter oppsatt plan, så som tømming av lukkede kummer, sandfang, fettuskillere og beslektede oppdrag.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Velg tjeneste (obligatorisk)

Emne

Melding