Tømming av sandfang

Rør og Kanalrens AS foretar tømming av sandfang og fettutskillere, og kan i visse tilfeller også påta seg suging av løse finmasser fra kjellere og lignende.

Om ønskelig kan det inngås avtaler om regelmessig kontroll / tømming etter en oppsatt plan.

Alle våre sugebiler er utstyrt med høytrykkspyler for effektiv rengjøring. Om nødvendig kan rengjøringsjobben utføres av vår nye høytrykkspylebil, som også kan spyle med varmt vann.