Tining av frosne rør

Høytrykkspyling er en effektiv tiningsmetode ved frosne rør.

Med vår nye høytrykkspylebil kan vi også spyle med varmt vann. Det enkleste er imidlertid å hindre at rør fryser.

Dette kan enklest gøres innedørs ved å påse at f.eks. Kjellerteperaturen holder seg over frysepunktet.

Hvis uhellet først er ute: Ta kontakt med oss på vår servicetelefon.