Rens av vann/avløp

Av og til oppstår det plutselig problemer med tette rør. Det kandreie seg om tett kloakk, tett WC, tette sluk eller vasker, tette spillvannsledninger eller taknedløp, tett drenering osv.

Ofte skyldes dette generell gjengroing, eller fremmedlegemer i rørsystemet. Røtter som gror inn i kloakkrørene er også vanlig.

Dette er saker som våre operatører kan løse ved hjelp av høytrykkspyling. I noen tilfeller er skaden av en slik art at bunnledningen må graves opp helt eller delvis. Ved hjelp av vårt peileutstyr kan vi påvise skadestedet, og derved gjøre reparasjonen enklere.

Fremmedlegemer som ved et uhell faller ned i WC-en og deretter setter seg fast i rørsystemet og forårsaker tette rør, forekommer fra tid til annen. Våre operatører har erfaring med slike problemer , og kan i de fleste tilfellene klare å ”fiske”/ fjerne slike fremmedlegemer uten at man må foreta store inngrep.

Ved rengjøring / spyling av lange ledningsstrekk, vil vi anbefale vår Recykler. Dette er en kombinert suge og spylebil som renser og resirkulerer vann, og som derfor kan utføre større jobber
fortløpende uten å forlate arbeidsstedet for å fylle vann eller tømme sugetanken. Dette sparer kunden for mye tid.