Rens av nyanlegg

Rør og Kanalrens AS foretar gjerne TV-inspeksjon og rensing med høytrykkspyling på nyanlegg før de tas i bruk.

Dette gjelder både for private prosjekter og store kommunale eller private anlegg.

Erfaringsmessig forkommer det ofte at det kommer sand, grus og stein inn i rørene onder legging. Dette kan siden føre til problemer i avløpene.