Høytrykkspyling/staking

Rør og Kanalrens AS er spesialist på høytrykkspyling / staking. Vår nye høytrykkspylebil ble overlevert i slutten av august 2012. Bilen er utstyrt med det nyeste og beste spyleutstyret på markedet, og mestrer de vanskeligste oppgaver.

Bilen kan spyle med både varmt og kaldt vann, og har for effektivitetens skyld en ekstra stor vanntank. Alle våre slamsugere er også utstyrt med høytrykkspylere. Vi er derfor godt rustet til å dekke de behov våre kunder måtte ha.

I forbindelse med spyling av tette rørledninger vil det ofte værelønnsomt å foreta en TV-kontroll samtidig. I spesielle tilfeller der det vil være nødvendig å grave opp en del av avløpsledningen for å utbedre feil, kan vi også foreta en trasèpeiling , og påvise det eksakte stedet hvor det må graves. Slike peilinger kan vi også foreta i kjellere o.l.